Проучване, проектиране, строеж

research-plan-constructПреди да се стигне до самия строеж на вашата сграда трябва да се мине през сериозно проучване, събиране на документи и проектиране. Като фирма за строителен мениджмънт, ние можем да изпълним всички тези предварителни етапи, да осигурим нужната документация за започване на проектиране и след това за започване на строеж.

Проучване и проектиране

Прави се проучване, благодарение на което се определя какво трябва да е разположението на сградата, доказва се наличието на нормативна допустимост и др. Изработват се три вида проекти: идеен, технически и работен и се подава заявление за виза за проектиране. До 14 дни след това главният архитект на общината издава разрешение за проектиране.

Проектиране

Всички готови проекти, които са част от вашия инвестиционен проект, трябва да носят подписите на възложител, проектант, инженер-конструктор, специалист, който е направил оценка за съответствие. Цялата документация трябва да бъде одобрена от главния архитект на общината и подпечатана. Успоредно с това или след одобрението може да се пусне и искане за разрешение на строеж. Ако такова не бъде подадено в срок от една година, проектът губи одобрение.
След като минат фазите проучване и проектиране, се събират документи за получаване на разрешение за строеж. Нашите специалисти ще ви кажат точно какво е необходимо и всичко, което може да се свърши без ваша намеса, ще бъде направено от нас.
В случай на отказ на някой от етапите, ние можем да обжалваме, спазвайки сроковете и изискванията за това, а проектът може да бъде коригиран съобразно мотивите за отказ.

Строеж

От самото начало до финала на строителната дейност, освен същинската работа, има и редица изисквания, събиране на допълнителна документация и разрешителни – за всичко това ще ви е нужен професионалист, който да упражнява строителен надзор и да се грижи работата и документите да са в пълна изправност.

„Александър и синове“ ООД е фирма с доста богат професионален опит. Ние сме наясно с всяка една стъпка от процеса на проучване, проектиране и строеж. Свържете се с нас и ни поверете всички отговорност около вашата бъдеща сграда. Ще ви спестим доста средства и време, а работният процес ще протича максимално спокойно.