ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Между намерението за строеж и изграждане на една сграда или съоръжение стоят множество етапи на проучване, проектиране, събиране на документи, получаване на разрешителни, избиране на материали, подизпълнители. В процеса участват множество професионалисти от различни области, а дейностите, които те извършват изискват специални умения и опит.

Препоръчваме ви да използвате услугите на фирма, която има опит в изпълнението на проекти като вашия: жилищни сгради, промишлени и търговски обекти, хотелски комплекси, административни и производствени сгради и съоръжения.

Как можем да ви бъдем полезни ние – „Александър и синове“ ООД

Екипът ни има стабилен професионален опит в изграждане на сгради и съоръжения от всякакъв тип, а също и с необходимото професионално оборудване за извършване на строежа.

Вашият проект получава цялото ни внимание и се подготвя и реализира, съобразно вашите инвестиционни намерения. Имаме опит в балансирането между техническото изпълнение на нещата и икономически изгодните за вас решения.
Проучваме терена, изясняваме си намеренията и желанията ви и след това пристъпваме към първите етапи от процеса на изграждане на сгради и съоръжения. Когато строежът започва, и по време на целия строителен процес, избираме качествени материали, наемаме ли подизпълнители – те са отлични професионалисти с доказани умения.

Спестяваме ви време и средства, като се занимаваме с абсолютно всичко – от документите, планирането, проектирането, техническия надзор на строителната площадка, избирането на материали, контролирането на процеса до момента, в който остава да се извършват довършителни дейности.

Винаги сме на разположение за консултация и ще ви помогнем да вземете правилните решения за вашата сграда или съоръжение. Независимо, че целият процес по изграждане на сгради и съоръжения е наша грижа, има решения, които трябва да вземете вие. Специалистите от нашия екип, които могат да са ви от полза в конкретната ситуация, ще ви помогнат да направите това. Те вече ще познават отлично вашия проект, ще работят по него и ще ви дадат адекватен съвет.

 

Свържете се с нас, нека обсъдим вашите намерения. Ще построим за вас сграда или съоръжение, което ще бъдат устойчиво, здраво, сигурно, функционално и ще може да се ползва години наред.